Seminár Intuitívnych hier s Thomasom Pedrolim 17.-19.5.2019 v Modre

Žijete a učíte sa HRAVO, ZDRAVO, SMELO? Odpoveď má vaše TELO.

Srdečne vás pozývame na Seminár Intuitívnych hier s lektorom Thomasom Pedrolim, ktorý sa uskutoční 17. – 19. mája 2019 v krásnom prostredí Chaty pod hviezdami v Modre.

Cena: 160 eur. Cena zahŕňa ubytovanie na 2 noci a plnú penziu – vegánska strava (2x raňajky, 2x obed, 2x večera)

Seminár bude tlmočený do SJ.

Online prihláška (Prihlásiť sa je možné do 10.5.2019)

Viac info >>>

Predhovor lektora Dietra Schwartza k téme Hodnotenie vo výchove a vzdelávaní

Hodnotenia určujú sekundárny svet! Hodnotenia sú takmer všade: v škole sú hodnotené ľudské výkony, v priemyselne formovanom pracovnom svete sú stroje a ľudia hodnotení podľa kritérií efektívnosti, na sociálnych sieťach sú ľudia a udalosti hodnotené podľa obľúbenosti, vo finančnom svete je všetko hodnotené predovšetkým tempom rastu atď.

Kvôli tomu všetkému nie je pre mnoho ľudí také jednoduché pochopiť hodnotu svojho vlastného života a žiť z tejto hodnoty, pretože všetky hodnotenia stavajú na porovnaní s ostatnými. V škole ide stručne povedané o to byť lepší ako priemer, v priemyselne formovaných programoch na zabezpečenie kvality ide o to byť lepší ako v poslednom testovaní a na sociálnej sieti ide o to dostať viac ‚Likes‘ ako môj konkurent. A vo všetkých týchto systémoch hodnotenia je zapracovaná myšlienka, že existuje neobmedzený rast, ako nám to sugeruje rastová ekonomika.

Pod resp. pred týmto sekundárnym svetom, v ktorom je všetko hodnotené, existuje iný svet, ktorý sa dnes často prehliada. To je ten primárny svet. Viac info >>>

Seminár intuitívnej pedagogiky 23.-25.11.2018

Srdečne vás pozývame na Seminár intuitívnej pedagogiky s lektorom Dietrom Schwartzom, ktorý sa uskutoční 23. – 25. novembra 2018 v priestoroch Súkromnej základnej školy waldorfskej v Bratislave.

Téma semináru je: Hodnotenie vo výchove a vzdelávaní

Prihlásiť sa je možné do 19.11.2018

Online prihláška 

Cena: 85 eur.

Seminár bude tlmočený do SJ.

Ako súvisí moja hodnota s hodnotením? Vidím svoju hodnotu, ak ma nik neohodnotí? Mám tendenciu spájať sa s tými, ktorí hodnotia moju prácu pozitívne? Ako si tvorím hodnotový systém? Aká forma hodnotenia vo vzdelávaní podporuje vnútorné sily dieťaťa potrebné k učeniu?

Viac info >>>

Rozhovor s Dietrom Schwartzom o autizme

Dieter bol učiteľom triedy s autistickým chlapcom. Bol s ním v kontakte dennodenne.

Čo si musel v sebe nevyhnutne zmeniť, aby ste spolu mohli vôbec niečo robiť? Menila sa tvoja komunikácia?

Áno, v prvom rade som sa musel naučiť nemať vo svojej komunikácii smerom k nemu emócie, očakávania, dúfania, nádeje, výkon atď. Učil som sa mať nenabité komunikačné pole, keď som s ním rozprával. Inak chlapec odmietal všetko, čo som po ňom chcel.

Preto som trénoval, aby som bol spokojný zvnútra. Predtým, ako s ním rozprávam, počas rozhovoru a po rozhovore, tak, aby on nebol nijakým spôsobom zodpovedný za moju vlastnú spokojnosť.

Okrem toho som sa neskôr naučil darovať mu bezdôvodne, len tak a zadarmo, moju pozornosť. Vo veľa situáciach to bolo i nutné, aby nešiel do deštruktívneho správania.

Zbieral som skúsenosti s tým, akým spôsobom tohto chlapca učiť. Skúšal som vkladať učebnú látku do atmosféry, a vnímal, ako ju chlapec potom pretváral svojim vlastným spôsobom na jeho vlastné. Išlo to. Viac info >>>

Rozhovor s Dietrom Schwartzom o vzťahu súčasných detí a rodičov, o ich vzťahu k vzdelávaniu, spoločnosti, k samým sebe…

Nové súčasné deti potrebujú, aby sme ich zobrali takých, akí sú, pretože oni nás tak vnímajú…

Rozhovor Lenky Vöröšovej s Dietrom Schwartzom o vzťahu súčasných detí a rodičov, o ich vzťahu k vzdelávaniu, spoločnosti, k samým sebe…

Aké sú nové deti? Aký je rozdiel medzi nami ako rodičmi a deťmi samotnými vo vnímaní sveta?

To, že sa rozprávame o nových deťoch, súvisí s tým, že sa v spoločnosti rozširuje nová komunikačná dimenzia a mladá generácia detí mladších ako 30 rokov. Pre nich je to úplne prirodzené prostredie, pretože sa v tom narodili. 

Je tu veľmi veľa rozdielov, ale snáď musíme zo základu rozumieť tomuto. Keď sme malé deti do 9.-10. rokov, tak všetko, čo do tej doby príde, nasávame. A čo príde potom, sú nové veci, ktoré sa následne učíme. My dospelí, ktorí patríme k staršej generácii, môžeme to, čo je teraz, tiež nasávať, ale je to pre nás zložitejšie ako pre deti, ktoré to dostali do 9.-10. roku. Pretože sme v tom nevyrástli. A to nové nie je niečo, čo by to staré vytlačilo, ale len to prichádza k tomu starému. I preto nachádzame veľmi veľa rozdielov medzi rodičmi a novou generáciou detí.

To, čo som opísal ako niečo nové, ktoré prichádza, to nie sú nové metódy. To, čo tu máme k dispozícii, napríklad internet – to sú už len dôsledky toho nového. Viac info >>>

Seminár intuitívnej pedagogiky 8. – 10. júna 2018

Srdečne vás pozývame na Seminár intuitívnej pedagogiky s lektorom Dietrom Schwartzom, ktorý sa uskutoční 8. – 10. júna 2018 v priestoroch Súkromnej základnej školy waldorfskej v Bratislave.

Téma semináru je: Nové deti, Aspergerov syndróm a autizmus

Prihlásiť sa je možné do 3.6.2018

Online prihláška

Cena: 1 seminár –  85 eur.

Seminár bude tlmočený do SJ.

Viac info >>>

Poďakovanie

Milí účastníci, priatelia,

ďakujeme vám za účasť na februárovom seminári. Spoločné stretnutie s Dietrom a s vami bolo obohacujúce, podnetné, hravé i hĺbavé zároveň. V galérii nájdete fotky, ktoré zachytávajú dianie na seminári. Témou bol Priestor a hranice, hlbšie sme sa však zaoberali aj emóciami… S priestorom, hranicami totiž pocitový život a proces spracovávania pocitov veľmi súvisí…Takisto ako pochopenie pojmu slobody.

Časom prinesieme i zdieľanie témy v podobe textov, rozhovorov, príp. videa, na webe a aj na fcb stránke: intuitívna komunikácia

Ak by ste sa chceli podeliť o vaše zážitky zo semináru, či napísať postrehy k semináru, organizácii, téme, sme tomu otvorení.

Tešíme sa na júnové stretnutie v téme Nové deti, Aspergerov syndróm, autizmus. Už teraz pripravujeme s Dietrom webinár k nadchádzajúcej téme.

 

„Z rôznych dôvodov si nedovolíme prejsť procesom spracovávania pocitov. Čo sa ale stane, je, že pocity zostanú uložené v našom tele. Ak máme pocit, že nie sme dosť v bezpečnom prostredí, tak sme v tzv. funkčnom móde, kde by nás spracovávanie pocitov vyrušovalo. Alebo máme v sebe niečo ako „myšlienkovú chybu“, (že „hnevať sa nemá, chlapci neplačú, vždy vyrovnaná matka“, doplnila Lenka V.). Vtedy sa pocity nemôžu vybiť, pretože vo funkčnom móde je vedomie oddelené od tela. Uskladňujú sa v našom tele dovtedy, kým telo nedostane povolenie ich uvoľniť. A vtedy začne telo uvoľňovať aj veľmi staré pocity. 

V našej kultúre stretávame nevyvinutosť pocitového života. Pocity sú vždy tu a teraz. Aj tie, ktoré vznikli v minulosti, sú teraz.

Chránené prostredie je taký priestor, kde si môžem dovoliť byť sám sebou. Kde sám seba prežívam a nemusím preberať nejakú rolu. Ale vo väčšine spoločenstiev je to tak, že sa človek pohybuje alebo sa musí pohybovať v nejakej roli, aby tam mohol žiť. To je pre nás ľudí veľký rozdiel, či sa môžeme prežívať ako patriaci k spoločenstvu, alebo ohrození. Ako ľudia nie sme nastavení, že by sme mohli prežiť osamote. Obojstranná vzájomná komunikácia a prežívanie spoločenstva je pre nás rovnako nevyhnutná vec ako jedlo a pitie. „

Dieter Schwartz, seminár IP, voľný preklad

Časový harmonogram seminára intuitívnej pedagogiky s témou : Priestor a hranice vo výchove 9. – 11. február 2018

Piatok  17:30 – 20:30

17:30                   registrácia účastníkov
18:00 – 20:30     otvorenie seminára , úvodný blok s Dietrom, intuitívne hry, úvod do témy

Sobota 9:00 – 21:00

9:00 – 10:30         werbeck hlasové cvičenia, intuitívne hry, cvičenia
Fika* – káva, čaj pauza
11:00 – 12:30        prednáška na tému s diskusiou
Obedná pauza
14:00 – 15:30        intuitívne hry, cvičenia
Fika – káva, čaj pauza
16:00 – 17:30        pokračovanie prednášky
Večerná pauza
19:00 – 21:00        večerný blok, intuitívne hry, diskusia

Nedeľa  9:00 – 16:00

9:00 – 10:30        werbeck hlasové cvičenia /rozhovory na vynorené témy   
Fika – káva, čaj pauza
11:00 – 12:30        intuitívne hry, prednáška s diskusiou
Obedná pauza
14:00 – 16:00       záverečný blok s Dietrom, uzavretie seminára

*Fika – kafee o te.

je švédsky výraz pre prestávku medzi prácou, alebo nejakou činnosťou. Táto tradícia je spojená výlučne s kávičkou, čajom a niečim sladkým, typicky koláčom alebo knäckenbrotom s maslom a lekvárom. Je každodennou spoločenskou udalosťou, pri ktorej sa ľudia stretnú, aby sa porozprávali a občerstvili.

Stretli sme sa s ňou práve v Švédsku, v škole Solvik na seminári intuitívnej pedagogiky s Pärom Ahlbomom. Pär Ahlbom je zakladateľom intuitívnej pedagogiky a jej hier.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!