Časový harmonogram seminára intuitívnej pedagogiky s témou : Priestor a hranice vo výchove 9. – 11. február 2018

Piatok  17:30 – 20:30

17:30                   registrácia účastníkov
18:00 – 20:30     otvorenie seminára , úvodný blok s Dietrom, intuitívne hry, úvod do témy

Sobota 9:00 – 21:00

9:00 – 10:30         werbeck hlasové cvičenia, intuitívne hry, cvičenia
Fika* – káva, čaj pauza
11:00 – 12:30        prednáška na tému s diskusiou
Obedná pauza
14:00 – 15:30        intuitívne hry, cvičenia
Fika – káva, čaj pauza
16:00 – 17:30        pokračovanie prednášky
Večerná pauza
19:00 – 21:00        večerný blok, intuitívne hry, diskusia

Nedeľa  9:00 – 16:00

9:00 – 10:30        werbeck hlasové cvičenia /rozhovory na vynorené témy   
Fika – káva, čaj pauza
11:00 – 12:30        intuitívne hry, prednáška s diskusiou
Obedná pauza
14:00 – 16:00       záverečný blok s Dietrom, uzavretie seminára

*Fika – kafee o te.

je švédsky výraz pre prestávku medzi prácou, alebo nejakou činnosťou. Táto tradícia je spojená výlučne s kávičkou, čajom a niečim sladkým, typicky koláčom alebo knäckenbrotom s maslom a lekvárom. Je každodennou spoločenskou udalosťou, pri ktorej sa ľudia stretnú, aby sa porozprávali a občerstvili.

Stretli sme sa s ňou práve v Švédsku, v škole Solvik na seminári intuitívnej pedagogiky s Pärom Ahlbomom. Pär Ahlbom je zakladateľom intuitívnej pedagogiky a jej hier.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!