INTU na Slovensku

Na stránke pracujeme a viac info budeme dopĺňať postupne.


Na Slovensko prinášame stretnutia s lektorom intuitívnej pedagogiky Dietrom Schwartzom.

Od roku 2015 organizujeme s Dietrom Schwartzom semináre zamerané na spoznávanie seba samého a hľadanie cesty k deťom novej doby .

V roku 2015 sme na Slovensku v Bratislave zorganizovali prvú sériu troch seminárov intuitívnej pedagogiky s názvom Komunikácia na úrovni srdca I,II,III, s Dietrom Schwartzom ako koučom na primárnu komunikáciu a psychológiu a intuitívne hry. V roku 2016 a začiatkom roka 2017 sme pokračovali dvoma ďalšími seminármi Sila novej komunikácie s Dietrom Schwartzom, kde nosnou témou bola „Autonómia namiesto prispôsobenia“. Naštartovalo to mnohé premeny v nás a vzdelávanie v intuitívnej pedagogike v Bratislave na Slovensku sa rozbehlo.

Pre školský rok 2017/2018 sme pripravili sériu troch seminárov, pod vedením Dietra Schwartza, s témami:

  • Ako sa človek učí…?
  • Priestor a hranice vo výchove.
  • Nové deti, Aspergerov syndróm, autizmus.

Pre školský rok 2018/2019 uvažujeme a pripravujeme rozšírenie seminárov intuitívnej pedagogiky o ďalšieho lektora a hľadáme vhodné miesto konania seminárov, s témami, ktoré pri žití života, výchove a vedení detí zaujímajú nás i vás.