Lektori

Dieter Schwartz (*1967)  je  kouč a mentor vzdelávania pedagógov, dlhoročný učiteľ na waldorfskej ZŠ, vysokoškolský učiteľ Alanus Hochschule Institut Manheim, hudobný skladateľ a dirigent. Okrem hudby vyštudoval waldorfskú pedagogiku a niekoľko rokov pracoval a učil sa u Pära Ahlboma, zakladateľa intuitívnej pedagogiky. V súčasnosti je jedným zo štyroch lektorov intuitívnej pedagogiky v Nemecku.

Škola života – Dieter Schwartz o intuitívnej pedagogike

 

 Dieter Schwartz o intuitívnej pedagogike:

„Deti sú od prírody zvedavé, kreatívne, aktívne, otvorené, ale tiež zraniteľné. Kým sú v tomto stave, môžu sa rozvíjať a plne využiť svoj potenciál. Naozajstné stretnutia sa tiež dejú len vtedy, ak sme v tomto stave. Ak sme takto otvorení a zraniteľní, prežívame život naplno. Vďaka komunikácii a medziľudského kontaktu v spoločenstve si užívame skutočnej kvality života. Deti usilujú o túto životnú kvalitu. Ak ja ako dospelý chcem pomôcť deťom, aby rozvinuli svoj plný potenciál, tak je dôležité, aby som ja sám bol otvorený a zraniteľný. Ak vymením stav vnútornej otvorenosti a zraniteľnosti za niečo iné, potom pozastavím svoj osobný rozvoj. Deti nás neustále provokujú, a tým poukazujú na naše obmedzenia, na to, že sme sa v určitom zmysle prestali rozvíjať. Prekonať svoje hranice potom ale musím sám, bez vonkajšej pomoci. Ako zlepšiť situáciu našu i našich detí? V intuitívnej pedagogike sa cvičíme a hráme, aby sme sa vrátili do stavu vnútornej otvorenosti. Pritom na jednej strane zažívame pravé spoločenstvo a na druhej strane nachádzame aj cestu k sebe samým, začíname intenzívnejšie vnímať svoje nedostatky a bloky – bez toho, aby sme sa cítili ohrození. Pri odstraňovaní našich blokov nám pomáhajú rozhovory, v ktorých zbavujeme uvažovanie svojej bežnej tendencie neustále všetko hodnotiť a pomaly si osvojujeme schopnosť myslenia vo fenoménoch. Postupne prekonávame staré vzorce správania a prekonávame svoje vnútorné konflikty. Je veľmi napínavé zmeniť jediného človeka, ktorého môžem zmeniť – sám seba. Ak to robím, začnú deti viac veriť vo svoju vlastnú budúcnosť. „

Zdroj: http://www.inovativnivzdelavani.cz/akce/vzdelavani-v-intuitivni-pedagogice/

Nosné myšlienky Dietra Schwartza:

– Predsavzal som si, že sa na dieťa nikdy nebudem pozerať ako na problém.

– Komunikácia je primárna potreba ako napr. jedlo alebo spánok.

– Každý človek robí to najlepšie, čo v danej chvíli vie a môže. Tento postoj nám umožňuje rešpektovať ľudí bez hodnotenia  a udržať si vlastnú spokojnosť.

– Zmena paradigmy: štruktúra za pohyb/tok!

Komunikačné umenie Dietra Schwartza:

Rozhodujúci je vnútorný postoj.

Existuje vnútorný postoj, pri ktorom sme v kontakte s deťmi, kolegami a tiež sami so sebou. Tento stav možno opísať ako otvorenosť a zraniteľnosť, kde sme v kontakte so svojimi pocitmi a zároveň máme prístup k nášmu plnému potenciálu. Každý človek môže tento vnútorný postoj rozvinúť, lebo je od základu prirodzený a ľudský.

Rozvoj komunikácie začína v nás samotných. Keď sme schopní tu a teraz byť sami so sebou v kontakte, možme sa vo vzájomnom kontakte stretávať aj s ostatnými. Najčastejšie nám v tom bránia naše skryté miesta a vnútorné konflikty.

Riešenie konfliktov:

Konflikty neexistujú medzi ľuďmi, ale v samotných ľuďoch. 

Každý  človek má plnú kapacitu vyriešiť svoje vlastné konflikty.

Problém vzniká, keď niekto z účastníkov má v sebe vnútorný konflikt.

Konflikty nemožno vyriešiť v druhých. Ale druhý nám môžu byť zrkadlom, ktoré nám ukazuje skryté miesta.

Vlastné riešenie konfliktov sa nachádza vždy v našom vlastnom vnútri.

Autonómia a vzájomnosť:

Zmeniť samého seba, ďalej sa rozvíjať, a tak v stále väčšej a väčšej autonómii a skutočnej vzájomnosti stretávať ľudí – o to ide v komunikačnom umení intuitívnej pedagogiky.