O nás

Sme tri ženy, ktoré život spojil, rozdelil, posunul a znova spojil. Naprieč týmto celým obdobím nás spája vnútorná sila, chuť a potreba porozumieť sebe, priblížiť sa viac k svetu detí a ich vnímaniu, harmonizovať naše osobné vzťahy, komunikáciu a spoločne tvoriť.  Kľúčom, ktorý sme si vybrali, a ktorý si vyberá nás, je intuitívna pedagogika. Každú oslovuje osobitne, a každá ho vníma a prináša po svojom. Spolu organizujeme semináre intuitívnej pedagogiky v Bratislave.  

Delenie a liečenie, delenie a liečenie, ako pulz života, ktorý vzniká, a je. Tak sa vyvíja naša spolupráca.

Na začiatku nás bolo 5 ?

S impulzom pozvať Dietra Schwartza, kouča intuitívnej pedagogiky, prišla Miluška Hazuchová. Sama ho zažila na letnom seminári v Čechách, kde cítila, že Dieter a intuitívna pedagogika ponúka veľkú príležitosť k sebapoznaniu s využitím vo výchove detí i v medziľudských vzťahoch. V súčasnosti sa venuje tanečno-pohybovej terapii a ekopsychologickej metóde, ktorá obnovuje spojenie so sebou i Zemou. 

Katarína Šubová naštartovala fcb stránku a propagáciu, a bola pri mnohých organizačných krokoch. V roku 2016 založila a vedie detský Lesný klub SLNKO v Bratislave a intuitívnu pedagogiku vníma ako jednu z najdôležitejších metód vo vzdelávaní a prístupu k deťom a sebe samým, ako aj v rámci emocionálneho prežívania a medziľudskej komunikácie všeobecne.

 

Eva Šeböková:

– o sebe: Keď sa mi narodil prvý syn, prišla mi myšlienka založiť lesnú škôlku pre deti, cítila som, že les je jedinečný priestor pre deti predškolského veku. Tak vznikol Lesný klub Gaštanko. Priestor lesa je harmonický, jasný a liečivý a ja som hľadala ako môžeme byť my dospelí v tomto priestore s deťmi. Moji dvaja synovia a všetky deti v klube boli a sú pre mňa impulzom k neustálemu hľadaniu. Hľadaniu ako je možné byť s deťmi tak, aby deti nestratili radosť zo života a objavovania sveta, aby spoznali a prejavili svoje dary a talenty, aby mali dostatok síl realizovať svoje túžby a sny a zároveň formovali svoj život zodpovedne voči sebe, druhým a prostrediu.  Dnes už moji synovia a niektoré deti z lesného klubu odrástli do školského veku, a moje bádanie vo vodách života pokračuje ďalej. Založili sme Lipovú školu, domácu školu s veľkým srdcom a múdrosťou starej Lipy. Intuitívna pedagogika nás sprevádza od roku 2015.

– Čo mi dáva intuitívna pedagogika? Intuitívna pedagogika mi dáva  priestor byť sama sebou, silu spoznávať sa a prejavovať to, kto som a čo so sebou prinášam. Učí ma, ako byť bez vnútorného násilia so sebou a iným človekom. Ako porozumieť sebe a druhým. Dáva mi vieru, slobodu a zodpovednosť. Je mnoho odpovedí, ktoré nemôžeme nájsť inde ako v sebe. Intuitívna pedagogika dáva priestor pre hľadanie týchto odpovedí.

 

Michaela Schererová:

– o sebe: Po príchode mojich detí na svet, mi do života začali vstupovať ľudia, udalosti, situácie, okolnosti, ktoré ma viedli k mojej hlbšie ukrytej túžbe, no z rôznych racionálnych dôvodov, nepodporenej túžbe, pracovať s deťmi. Som rada s deťmi, som s nimi rada len tak, tu a teraz a som s nimi rada aj hocako inak. Keď som v sebe našla odvahu vypočuť svoju ukrytú túžbu a dať jej priestor, zamknuté dvere sa pootvárali a ja mám teraz príležitosť tráviť s deťmi čas, nielen s mojimi. Byť sprievodcom ich dňa, kúsku ich života.

– S intuitívnou pedagogikou som sa stretla prvý krát vďaka Lesnému klubu Gaštanko a vďaka ľuďom, ktorí sa s Dietrom Schwartzom stretli a uvideli v INTU cestu. Na prvom seminári som niektorým veciam nerozumela, no s mnohými som sa dokázala ihneď spojiť. Stretnutia s Dietrom sú pre mňa vždy silným zážitkom, kde mám možnosť načúvať príbehom, spoznávať seba, druhých, byť vypočutá bez hodnotenia, byť aj „len ticho“, hrať hry, byť radostná i smutná, byť otvorená, zraniteľná aj silná zároveň. Učím sa cez seba rozumieť sebe aj druhým, dopriať si priestor na „prázdno“, byť s deťmi vnímavo, rozpoznať pocity, zostať s nimi v kontakte, nechať ich vybiť a vyvíjať sa tak ďalej.  INTU je pre mňa cesta, jedna z ciest, po ktorej chcem kráčať.

 

Lenka Vöröšová:

– o sebe: Zamýšľam sa. Som veľmi informačný typ. A keď som sa zamyslela nad tým, že keby som vedela o sebe to, čo viem teraz, tak by sa mi priťažilo pred tými ôsmimi rokmi mať deti. ? ale život bol ku mne láskavý a citlivý, a od momentu narodenia detí mi postupne odhaľoval to, čo v sebe nosím. Častokrát je to veľmi zbytočná záťaž, ale je nevedomá, a je tam. Stretnutie s intuitívnou pedagogikou bolo ľudské a jednoduché. Ocitla som sa na prednáške Naomi Aldort a cez prestávku ma vytiahol chlapík menom Peťo Živý pod strom sa porozprávať v kruhu ľudí. A to bolo tak obyčajné, ľudské, normálne, že som si zrazu uvedomila, že mi v živote chýba obyčajný ľudský záujem a kontakt. Bol rok 2014. Odvtedy mi vstúpili ľudia z intuitívnej pedagogiky do života a začali sme sa prelínať. Peťo Živý, Thomas Pedroli, Pär Ahlbom, Merete Lovlie, Lukas Konig, s ktorými som sa stretla. A potom som sa ocitla na seminári intuitívnej pedagogiky, ktorý zorganizovala Evka Šeboková s Miluškou Hazuchovou v Bratislave, s Dietrom Schwartzom. Bol rok 2015. Od toho momentu sa začala moja postupná premena a rozlúskavanie vnútorných konfliktov. Premena stále trvá. Bude trvať, plynie. Mám pocit, že ma vtedy viedla moja duša a môj vnútorný hlas, ktorý som nedokázala počuť a ktorý chcel byť prejavený. Teraz vnímam, že sa už neocitám niekde, ale som. Je rok 2018. Nič nejde rýchlo, všetko trvá. 

– čo mi prináša intuitívna pedagogika: Dovoliť si byť tak, ako to mám, prejaviť sa tak, ako to mám, umožniť to isté deťom a ľuďom okolo mňa, so snahou nehodnotiť to a ich, ale nechať. Učiť sa načúvať a byť aktívna v rozhovore, prejaviť emócie, a pri tom všetkom byť v spojení sama so sebou. Vedieť. Vnímať. Cítiť. Byť v spojení. Byť otvorená a zraniteľná.

Prítomnosť, skúsenosti, rozprávanie príbehov a pohľady na ľudský život, ktoré Dieter (a iní lektori) v sebe nesie a zažíva svojím životom, spojené s hrami, sú pre mňa veľmi cenné, uvoľňujúce a prínosné. Intuitívna pedagogika je pre mňa a moju rodinu dlhodobý proces premeny toho, ako žijeme.

Nuda, hodnotenie, formálnosť, dospelácka potreba vážnosti, vedia zastaviť vývoj. S tým sa potýkame veľa v súčasnosti. My dospelí, a žiaľ aj deti. Tomuto sa snažím porozumieť a zo svojho života nechať zmiznúť.