O seminároch

V skratke o základnom kameni seminárov

Pred štyridsiatimi rokmi vznikol nový prúd bytia s deťmi a sebou samými, pre ktorého autentickosť a vnútornosť hudobník Pär Ahlbom a maliarka Merete Lovlie hľadali a vynašli názov, a nazvali ho autentická intuitívna pedagogika. Kolískou intuitívnej pedagogiky sa stala škola Solvik vo Švédsku, ktorú spolu so skupinou učiteľov založili. Pri utváraní poznania intuitívnej pedagogiky zohráva dôležitú úlohu už viac ako 20-ročná spolupráca Pära Ahlboma so švédskou komunikačnou expertkou Iris Johansson.

Asi pred pätnástimi rokmi sa Pär a Merete rozhodli otvoriť sa svetu a intuitívna pedagogika sa začala šíriť prostredníctvom seminárov do celej Európy. Tieto trojročné cykly vzdelávania absolvovali a ďalej rozpracovali súčasní hlavní lektori Dieter Schwartz (Nemecko), Thomas Pedroli (Nemecko).

Aké sú semináre?

Semináre intuitívnej pedagogiky dávajú človeku možnosť stretnúť samého seba. Takého, aký skutočne je. S množstvom pocitov a emócií, ktoré v ňom neustále vznikajú pri stretnutí sa s nedokonalosťou života. Sú priestorom, kde ich môže zažívať a spracovávať tak, aby porozumel sebe a deťom, iným dospelým a vzťahom medzi nimi. Prinášajú jedinečnú kombináciu intuitívnych hier Pära Ahlboma a komunikačného umenia Iris Johansson, v podaní skúsených hlavných lektorov. Sú zmesou intuitívnych hier, prednášok, rozhovorov, cvičení, a umenia spevu, maľovania, divadla a všadeprítomného pohybu.

Komu sú semináre určené?

Semináre sú určené pre:

  • dospelých, ktorí hľadajú cestu ako viesť a vychovávať deti inak, ako boli vedení a vychovávaní oni sami,
  • rodičov, ktorých deti odmietajú tlak na výkon, rýchlosť spoločnosti, neúprimnosť a pretvárku,
  • pedagógov, ktorí si uvedomujú, že vedomosti nie sú to jediné, čo chcú deťom ako dospelí do života vniesť,
  • pedagógov, ktorí chcú pochopiť dnešné deti a priblížiť sa im,
  • ľudí, ktorí cítia, že ak chcú zlepšiť svoje vzťahy, potrebujú zmeniť seba a nie „druhých“.

Semináre intuitívnej pedagogiky v Bratislave.

V roku 2015 sme na Slovensku v Bratislave zorganizovali prvú sériu troch seminárov intuitívnej pedagogiky s názvom Komunikácia na úrovni srdca I,II,III, s Dietrom Schwartzom ako koučom na primárnu komunikáciu a psychológiu a intuitívne hry. V roku 2016 a začiatkom roka 2017 sme pokračovali dvoma ďalšími seminármi Sila novej komunikácie s Dietrom Schwartzom, kde nosnou témou bola „Autonómia namiesto prispôsobenia“. Naštartovalo to mnohé premeny v nás a vzdelávanie v intuitívnej pedagogike v Bratislave na Slovensku sa rozbehlo.

Pre školský rok 2017/2018 sme pripravili sériu troch seminárov, pod vedením Dietra Schwartza, s témami:

  • Ako sa človek učí…?
  • Priestor a hranice vo výchove.
  • Nové deti, Aspergerov syndróm, autizmus. 

Pre školský rok 2018/2019 uvažujeme a pripravujeme rozšírenie seminárov intuitívnej pedagogiky o ďalšieho lektora a hľadáme vhodné miesto konania seminárov, s témami, ktoré pri žití života, výchove a vedení detí zaujímajú nás i vás.