Seminár Intuitívnych hier s Thomasom Pedrolim 17.-19.5.2019 v Modre

Žijete a učíte sa HRAVO, ZDRAVO, SMELO? Odpoveď má vaše TELO.

Srdečne vás pozývame na Seminár Intuitívnych hier s lektorom Thomasom Pedrolim, ktorý sa uskutoční 17. – 19. mája 2019 v krásnom prostredí Chaty pod hviezdami v Modre.

Cena: 160 eur. Cena zahŕňa ubytovanie na 2 noci a plnú penziu – vegánska strava (2x raňajky, 2x obed, 2x večera)

Seminár bude tlmočený do SJ.

Online prihláška (Prihlásiť sa je možné do 10.5.2019)

Počítače, internet a smartfóny nám v dnešnej dobe umožňujú žiť, pracovať a zabávať sa bez toho, aby sme zapájali naše telo. Potreba používať telo vo všetkých oblastiach nášho života klesá. Čo to znamená pre túto a ďalšie generácie detí a dospelých?

Mnoho rozumových funkcií je založených na správnom vývoji zmyslov, pohybe a koordinácii ľavej a pravej strany tela. Vo svete, kde sú virtuálne zážitky veľkou časťou každodenného života, je potrebné pre zachovanie zdravia, vyvážiť virtuálny svet, svetom reálnym. Vyzerá, že nedostatok činností spojených s využívaním tela a pohybom nezostáva bez následkov. Mladí ľudia sa stávajú závislými na prístrojoch, bez ktorých si nevedia predstaviť, ako inak si môžu zariadiť svoj život. Stále viac detí a mladých ľudí sa potýka s oslabenou vôľou a schopnosťou prekonávať prekážky, strachom, nedostatkom sebavedomia a chýbajúcim pocitom bezpečia. Jednou z príčin je to, že sa nenaučili, že majú k dispozícii nástroj – vlastné telo – ktorý im dáva pocit (zážitok) bezpečia, vlastnej schopnosti a nezávislosti.

Aby sme sa cítili vo svete ako doma, potrebujeme sa najprv cítiť ako doma vo svojom tele.

Pre rodičov, učiteľov a tých, ktorí pracujú s deťmi je veľmi dôležité rozumieť výhodám, ale aj nástrahám dnešnej doby. Jedným z nástrojov, ako vniesť rovnováhu do nášho, z veľkej miery virtuálneho života, je Umenie Intuitívnej Hry. Intuitívna hra nám môže v dnešnej dobe pomôcť pri  sprevádzaní detí na ceste ich dospievania.

V Umení Intuitívnej Hry znovu objavujeme dieťa v nás. Tú hravú a tvorivú súčasť, ktorá dokáže nájsť riešenie v rôznych situáciách, a to veľmi priamym a jasným spôsobom. V hrách počas seminára budeme používať rôzne formy hádzania a chytania, budeme sa hrať hry bez zapojenia niektorých zmyslov, hry na rovnováhu a koordináciu. Použijeme rôzne pomôcky ako lopty, drevené palice, hodváb, kamene, jednoduché hudobné nástroje.

Zapojením tela a zmyslov v nesúťaživých hrách môžeme pocítiť príval novej energie, môžu nám prísť nové pohľady a riešenia na naše aktuálne problémy. V hrách totiž nejde o výsledok ale proces, ktorým si spoločne so svojim telom prejdeme. A proces rovnako ako pohyb nás robí hravými, uvoľnenými a šťastnými.

Komunikácia počas Intuitívnych hier je zväčša neverbálna – úžasný doplnok k nášmu príliš intelektuálnemu bežnému životu. Intuitívnou hrou vytvárame dobré podmienky pre svoj rast, komunikáciu a učenie sa prirodzeným a radostným spôsobom.

Najlepší stav, v ktorom sa dospelí žijúci a pracujúci s deťmi môžu nachádzať je, aby sa cítili bezpečne a isto v svojom vlastnom tele. Potom sa odbúrava potreba deťom prikazovať, resp. používať iné spôsoby násilnej komunikácie, a nahrádza ju sila dieťa povzbudzovať a  podporovať.

Deti sú tvorivé, konštruktívne a spolupracujú, pokiaľ tu nie je niečo, čo im v tom bráni. Keď im pomôžeme zvládnuť to, čo im bráni, môžu vyrásť v autonómnych ľudí. A oni potom naozaj pohnú budúcnosť.

fcb Intuitívna pedagogika: https://www.facebook.com/intuitivnapedagogika/