Zmena miesta konania seminára Hodnotenie vo výchove a vzdelávaní

Seminár sa bude konať v priestoroch Lesného klubu Gaštanko, ulica Knižkova dolina, Rača – BA III. Je to prvá chata po pravej strane nad Amfiteátrom, nemá súpisné číslo.

http://www.lesnyklubgastanko.sk/gastanko.php?text=kontakt

Seminár sa bude konať v chate alebo v areáli, za priaznivého nie príliš chladného počasia.

Ak prídete autom – Parkovanie

Parkovanie je možné na väčšom parkovisku pred areálom klubu. Ak by ste nás nevedeli nájsť, volajte 0905 632 892 (Eva Šeboková).

Inštrukcie, ak nemáte navigáciu : ) z Púchovskej (hlavná dvojprúdová cesta v Rači) odbočte na Detviansku. Z Detvianskej na kruhovom objazde druhý výjazd, na Alstrovu ulicu. Na prvej odbočke (pri mäsiarstve) odbočíte doprava na ulicu Knižkova dolina. Je to prvá chata po pravej ruke, nad Amfiteátrom.

Ak využijete MHD

Električky 3 a 5. Vystúpte na zastávke Cintorín Rača a choďte po ul. Detvianska smerom hore na kruhový objazd. Ďalej vľavo po Alstrovej ulici a pri mäsiarstve odbočte doprava na Knižkovu dolinu. Je to prvá chata po pravej ruke, nad Amfiteátrom.

Prípadne autobus 56 a vystúpiť na zástavke Námestie A. Hlinku. Ďalej odbočte doľava na Alstrovú ulicu a pri mäsiarstve odbočte doprava na Knižkovu dolinu. Je to prvá chata po pravej ruke, nad Amfiteátrom. Pred chatou je veľké parkovisko.

https://imhd.sk/ba/cestovny-poriadok/linka/3  

https://imhd.sk/ba/cestovny-poriadok/linka/5

https://imhd.sk/ba/cestovny-poriadok/linka/56